BẾP CÔNG NGHIỆP

 

THIẾT BỊ BẾP Á

Bep-a-2-họng--Bep-xao-doi-bep-gas-cong-nghiep-Bep-a-2-họng--Bep-xao-doi-bep-gas-cong-nghiep-Bep-a-2-họng--Bep-xao-doi-bep-gas-cong-nghiep-Bep-a-2-họng--Bep-xao-doi-bep-gas-cong-nghiep       Bep-xao-bep-xao-doi-bep-bep-a-doi-Bep-xao-bep-xao-doi-bep-bep-a-doi-Bep-xao-bep-xao-doi-bep-bep-a-doi-Bep-xao-bep-xao-doi-bep-bep-a-doi-Bep-xao-bep-xao-doi-bep-bep-a-doi        Bep-a-Bep-xao-don-bep-xao-don-quat-thoi-bep-gas-cong-nghiep-Bep-a-Bep-xao-don-bep-xao-don-quat-thoi-bep-gas-cong-nghiep-Bep-a-Bep-xao-don-bep-xao-don-quat-thoi-bep-gas-cong-nghiep

Bếp xào đôi                                     Bếp xào đôi họng đứng                       Bếp xào đơn quạt thôi

Bep-xao-bep-xao-doi-bep-xao-doi-quat-thoi-kem-1-bau-nuoc-Bep-xao-bep-xao-doi-bep-xao-doi-quat-thoi-kem-1-bau-nuoc      Bep-ham-doi-bep-thap-doi-bep-ham-Bep-ham-doi-bep-thap-doi-bep-ham-Bep-ham-doi-bep-thap-doi-bep-ham        Bep-ham-doi-Bep-ham-doi-co-quat-thoi-bep-thap-doi-Bep-ham-doi-Bep-ham-doi-co-quat-thoi-bep-thap-doi

Bếp xào đôi quạt thổi                      Bếp hầm đôi                                  Bếp hầm đôi quạt thổi 2

Bep-hap-bep-hap-doi-Bep-hap-bep-hap-doi-Bep-hap-bep-hap-doi-Bep-hap-bep-hap-doi-Bep-hap-bep-hap-doi-Bep-hap-bep-hap-doi              Tu-hap-com-gas-tu-hap-con-1-canh-Tu-hap-com-gas-tu-hap-con-1-cánh-Tu-hap-com-gas-tu-hap-con-1-cánh-Tu-hap-com-gas-tu-hap-con-1-cánh-                 Tu-hap-com-gas-tu-hap-com-2-canh-Tu-hap-com-gas-tu-hap-com-2-canh-Tu-hap-com-gas-tu-hap-com-2-canh-Tu-hap-com-gas-tu-hap-com-2-canh-

Bếp hấp đôi                                            Tủ hấp cơm đơn                             Tủ hấp cơm đôi

Bep-hap-bep-hap-3-tang-bep-hap-hai-san-Bep-hap-bep-hap-3-tang-bep-hap-hai-san-Bep-hap-bep-hap-3-tang-bep-hap-hai-san

Tủ hấp 3 tầng


 THIẾT BỊ BẾP ÂU

Bep-au-Bep-au-doi-bep-2-o-Bep-au-Bep-au-doi-bep-2-o-Bep-au-Bep-au-doi-bep-2-o-Bep-au-Bep-au-doi-bep-2-o-Bep-au-Bep-au-doi-bep-2-o     Bep-au-bep-au-bon-bep-4-o-Bep-au-bep-au-bon-bep-4-o-Bep-au-bep-au-bon-bep-4-o-Bep-au-bep-au-bon-bep-4-o-Bep-au-bep-au-bon-bep-4-o-       Bep-au-bon-kem-ran-phang-Bep-au-bon-kem-ran-phang-Bep-au-bon-kem-ran-phang-Bep-au-bon-kem-ran-phang-Bep-au-bon-kem-ran-phang

Bếp âu đôi                                     Bếp âu bốn                                     Bếp âu bốn kèm rán

Bep-au-bep-au-sau-bep-6-o-Bep-au-bep-au-sau-bep-6-o-Bep-au-bep-au-sau-bep-6-o-Bep-au-bep-au-sau-bep-6-o-Bep-au-bep-au-sau-bep-6-o     Bep-au-4-Bep-au-bon-kem-lo-nuong-Bep-au-4-Bep-au-bon-kem-lo-nuong-Bep-au-4-Bep-au-bon-kem-lo-nuong-Bep-au-4-Bep-au-bon-kem-lo-nuong-Bep-au-4-Bep-au-bon-kem-lo-nuong      Bep-6-o-Bep-au-sau-kem-lo-nuong-Bep-6-o-Bep-au-sau-kem-lo-nuong-Bep-6-o-Bep-au-sau-kem-lo-nuong-Bep-6-o-Bep-au-sau-kem-lo-nuong-Bep-6-o-Bep-au-sau-kem-lo-nuong

Bếp âu sáu                                    Bếp âu bốn kèm lò nướng            Bếp âu sáu kèm lò nướng

Bep-au-4-cong-ran-kem-lo-nuong-Bep-au-4-cong-ran-kem-lo-nuong-Bep-au-4-cong-ran-kem-lo-nuong-Bep-au-4-cong-ran-kem-lo-nuong-Bep-au-4-cong-ran-kem-lo-nuong     Bep-ran-phang-bep-chien-be-mat-phang-dien-Bep-ran-phang-bep-chien-be-mat-phang-dien-Bep-ran-phang-bep-chien-be-mat-phang-dien-Bep-ran-phang-bep-chien-be-mat-phang-dien      Bep-ran-phang-cong-ranh-Bep-chien-be-mat-phang-cong-nham-Bep-ran-phang-cong-ranh-Bep-chien-be-mat-phang-cong-nham-Bep-ran-phang-cong-ranh-Bep-chien-be-mat-phang-cong-nham

Bếp âu bốn rán kèm lò nướng         Bếp rán phẳng                               Bếp rán phẳng kèm rãnh

Bep-chien-don-bep-chien-nhung-don-bep-ran-Bep-chien-don-bep-chien-nhung-don-bep-ran-Bep-chien-don-bep-chien-nhung-don-bep-ran     Bep-chien-doi-bep-chien-nhung-doi-bep-chien-doi-dung-gas-Bep-chien-doi-bep-chien-nhung-doi-bep-chien-doi-dung-gas-Bep-chien-doi-bep-chien-nhung-doi-bep-chien-doi-dung      Bep-chien-doi-kem-tu-bep-chien-nhung-doi-Bep-chien-doi-kem-tu-bep-chien-nhung-doi-Bep-chien-doi-kem-tu-bep-chien-nhung-doi

Bếp chiên nhúng đơn                    Bếp chiên nhúng đôi                      Bếp chiên đôi kèm tủ

Bep-nuong-da-nhan-tao-bep-nuong-than-hoat-tinh-Bep-nuong-da-nhan-tao-bep-nuong-than-hoat-tinh-Bep-nuong-da-nhan-tao-bep-nuong-than-hoat-tinh-Bep-nuong-da-nhan-tao     Bep-nuong-than-hoat-tinh-Bep-nuong-da-nhan-tao-Bep-nuong-than-hoat-tinh-Bep-nuong-da-nhan-tao-Bep-nuong-than-hoat-tinh-Bep-nuong-da-nhan-tao-Bep-nuong-than-hoat-tinh      Bep-nuong-mat-Bep-nuong-salamender-Bep-nuong-mat-Bep-nuong-salamender-Bep-nuong-mat-Bep-nuong-salamender-Bep-nuong-mat-Bep-nuong-salamender

Bếp nướng đá nhân tạo                 Bếp nướng than hoạt tính              Bếp nướng salamender

Bep-ham-don-Bep-thap-don-Bep-ham-don-Bep-thap-don-Bep-ham-don-Bep-thap-don-Bep-ham-don-Bep-thap-don-Bep-ham-don-Bep-thap-don-Bep-ham-don-Bep-thap-don     Bep-thap-doi-bep-ham-doi-Bep-thap-doi-bep-ham-doi-Bep-thap-doi-bep-ham-doi-Bep-thap-doi-bep-ham-doi-Bep-thap-doi-bep-ham-doi      Chao-nghiep-tay-quay-Chao-nghiep-tay-quay-Chao-nghiep-tay-quay-Chao-nghiep-tay-quay-Chao-nghiep-tay-quay-Chao-nghiep-tay-quay

Bếp hầm đơn thấp                           Bếp hầm đôi thấp                          Chảo nghiêng tay quay


THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH

Tu-ban-lanh-2-canh-Tu-lanh-ban-bam-2-canh-Tu-ban-lanh-2-canh-Tu-lanh-ban-bam-2-canh-Tu-ban-lanh-2-canh-Tu-lanh-ban-bam-2-canh-Tu-ban-lanh-2-canh-Tu-lanh-ban-bam-2-canh     Tu-ban-lanh-3-canh-Tu-lanh-ban-bam-3-canh-Tu-ban-lanh-3-canh-Tu-lanh-ban-bam-3-canh-Tu-ban-lanh-3-canh-Tu-lanh-ban-bam-3-canh-Tu-ban-lanh-3-canh-Tu-lanh-ban-bam-3-canh     Tu-ban-lanh-2-canh-kinh-Tu-ban-lanh-2-canh-kinh-Tu-ban-lanh-2-canh-kinh-Tu-ban-lanh-2-canh-kinh-Tu-ban-lanh-2-canh-kinh

Tủ bàn lạnh 2 cánh inox                 Tủ bàn lạnh 3 cánh inox                 Tủ bàn lạnh 2 cánh kính

Tu-ban-lanh-3-canh-kinh-co-thanh-go-sau-Tu-ban-lanh-3-canh-kinh-co-thanh-go-sau-Tu-ban-lanh-3-canh-kinh-co-thanh-go-sau-Tu-ban-lanh-3-canh-kinh-co-thanh-go-sau    Tu-salad-Tu-ban-lanh-salad-Tu-ban-lanh-pizza-Tu-salad-Tu-ban-lanh-salad-Tu-ban-lanh-pizza-Tu-salad-Tu-ban-lanh-salad-Tu-ban-lanh-pizza-Tu-salad-Tu-ban-lanh-salad-Tu-ban-lanh-pizza      Tu-pizza-Tu-ban-lanh-pizza-Tu-ban-lanh-salad-Tu-pizza-Tu-ban-lanh-pizza-Tu-ban-lanh-salad-Tu-pizza-Tu-ban-lanh-pizza-Tu-ban-lanh-salad-Tu-pizza-Tu-ban-lanh-pizza-Tu-ban-lanh-salad

Tủ bàn lạnh 3 cánh kính               Tủ bàn lạnh salad                               Tủ bàn lạnh pizza

Tu-dong-mat-2-canh-Tu-lanh-2-canh-inox-Tu-dong-mat-2-canh-Tu-lanh-2-canh-inox-Tu-dong-mat-2-canh-Tu-lanh-2-canh-inox-Tu-dong-mat-2-canh-Tu-lanh-2-canh-inox     Tu-dong-mat-4-canh-Tu-lanh-4-canh-inox-Tu-dong-mat-4-canh-Tu-lanh-4-canh-inox-Tu-dong-mat-4-canh-Tu-lanh-4-canh-inox-Tu-dong-mat-4-canh-Tu-lanh-4-canh-inox     Tu-dong-mat-6-canh-Tu-lanh-6-canh-inox-Tu-dong-mat-6-canh-Tu-lanh-6-canh-inox-Tu-dong-mat-6-canh-Tu-lanh-6-canh-inox-Tu-dong-mat-6-canh-Tu-lanh-6-canh-inox

Tủ lạnh 2 cánh inox                          Tủ đông 4 cánh inox                      Tủ đông mát 6 cánh inox

Tu-lanh-canh-kinh-Tu-mat-1-canh-kinh-Tu-lanh-canh-kinh-Tu-mat-1-canh-kinh-Tu-lanh-canh-kinh-Tu-mat-1-canh-kinh-Tu-lanh-canh-kinh-Tu-mat-1-canh-kinh     Tu-mat-2-canh-kinh-Tu-lanh-2-canh-kinh-Tu-mat-2-canh-kinh-Tu-lanh-2-canh-kinh-Tu-mat-2-canh-kinh-Tu-lanh-2-canh-kinh-Tu-mat-2-canh-kinh-Tu-lanh-2-canh-kinh     Tu-trung-bay-banh-kinh-cong-Tu-trung-bay-banh-kinh-cong-Tu-trung-bay-banh-kinh-cong-Tu-trung-bay-banh-kinh-cong-Tu-trung-bay-banh-kinh-cong

Tủ mát 1 cánh kính đứng               Tủ mát 2 cánh kính đứng               Tủ trưng bày bánh kính cong

Tu-trung-bay-banh-kinh-vuong-Tu-banh-Tu-trung-bay-banh-kinh-vuong-Tu-banh-Tu-trung-bay-banh-kinh-vuong-Tu-banh-Tu-trung-bay-banh-kinh-vuong-Tu-banh      Tu-trung-bay-hai-san-dong-lanh-Tu-trung-bay-hai-san-dong-lanh-Tu-trung-bay-hai-san-dong-lanh-Tu-trung-bay-hai-san-dong-lanh-Tu-trung-bay-hai-san-dong-lanh

Tủ trưng bày bánh kính vuông         Tủ trưng bày hải sản


THIẾT BỊ INOX NHÀ HÀNG

Thiet-bi-inox-cong-nghiep-Ban-inox-co-lo-xa-rac-Thiet-bi-inox-cong-nghiep-Ban-inox-co-lo-xa-rac-Thiet-bi-inox-cong-nghiep-Ban-inox-co-lo-xa-rac-Thiet-bi-inox-cong-nghiep      Thiet-bi-inox-cong-nghiep-ban-inox-2-tang-Ban-inox-co-gia-nan-duoi-Thiet-bi-inox-cong-nghiep-ban-inox-2-tang-Ban-inox-co-gia-nan-duoi-Thiet-bi-inox-cong-nghiep-ban-inox-2-tang-Ban-inox      ban-inox-3-tang-thiet-bi-inox-nha-hang-ban-inox-3-tang-thiet-bi-inox-nha-hang-ban-inox-3-tang-thiet-bi-inox-nha-hang-ban-inox-3-tang-thiet-bi-inox-nha-hang

Bàn inox 1 tầng                           Bàn inox 2 tầng                                   Bàn inox 2 tầng + Giá 2 tầng

Thiet-bi-inox-nha-hang-Chau-rua-hai-ho-chau-rua-doi-Thiet-bi-inox-nha-hang-Chau-rua-hai-ho-chau-rua-doi-Thiet-bi-inox-nha-hang-Chau-rua-hai-ho-chau-rua-doi       Thiet-bi-inox-Gia-nan-2-tang-treo-tuong-Thiet-bi-inox-Gia-nan-2-tang-treo-tuong-Thiet-bi-inox-Gia-nan-2-tang-treo-tuong-Thiet-bi-inox-Gia-nan-2-tang-treo-tuong       Thiet-bi-inox-nha-hang-gia-phang-4-tang-Thiet-bi-inox-nha-hang-gia-phang-4-tang-Thiet-bi-inox-nha-hang-gia-phang-4-tang-Thiet-bi-inox-nha-hang-gia-phang-4-tang

Chậu rửa đôi                                Giá treo tường 2 tầng                         Giá thang 4 tầng

Thiet-bi-inox-xe-day-1-tang-Thiet-bi-inox-xe-day-1-tang-Thiet-bi-inox-xe-day-1-tang-Thiet-bi-inox-xe-day-1-tang-Thiet-bi-inox-xe-day-1-tang           Thiet-bi-inox-xe-day-3-tang-Thiet-bi-inox-xe-day-3-tang-Thiet-bi-inox-xe-day-3-tang-Thiet-bi-inox-xe-day-3-tang-Thiet-bi-inox-xe-day-3-tang                Thiet-bi-inox-xe-day-khay-xe-thu-khay-xe-thu-khay-com-Thiet-bi-inox-xe-day-khay-xe-thu-khay-xe-thu-khay-com-Thiet-bi-inox-xe-day-khay-xe-thu-khay-xe-thu-khay-com

Xe đẩy 1 tầng                                   Xe đẩy 3 tầng                                     Xe thu hồi bát đĩa

Thiet-bi-inox-tu-inox-cua-lua-Thiet-bi-inox-tu-inox-cua-lua-Thiet-bi-inox-tu-inox-cua-lua-Thiet-bi-inox-tu-inox-cua-lua                      Thiet-bi-inox-Tu-inox-4-canh-dung-Thiet-bi-inox-Tu-inox-4-canh-dung-Thiet-bi-inox-Tu-inox-4-canh-dung-Thiet-bi-inox-Tu-inox-4-canh-dung

Tủ inox cửa lùa                                                                                     Tủ inox đứng 4 cửa lùa


THIẾT BỊ BÁNH

May-danh-trung-may tron -bot-May-danh-trung-may tron -bot-May-danh-trung-may tron -bot-May-danh-trung-may tron -bot-1     May-tron-bot-may-danh-trung-may-danh-kem-may-tron-bot-co-long-May-tron-bot-may-danh-trung-may-danh-kem-may-tron-bot-co-long     Thiet-bi-banh-may-can-bot-Thiet-bi-banh-may-can-bot-Thiet-bi-banh-may-can-bot-Thiet-bi-banh-may-can-bot-Thiet-bi-banh-may-can-bot-Thiet-bi-banh-may-can-bot

Máy đánh trứng | Đánh kem      Máy trộn bột có lồng          Máy cán bột

May-duc-bot-may-duc-bot-May-duc-bot-may-duc-bot-May-duc-bot-may-duc-bot-May-duc-bot-may-duc-bot-May-duc-bot-may-duc-bot-May-duc-bot-may-duc-bot       May-chia-bot-May-chia-bot-May-chia-bot-May-chia-bot-May-chia-bot-May-chia-bot-May-chia-bot-May-chia-bot-May-chia-bot-May-chia-bot       Tu-u-bot-tu-gay-bot-thiet-bi-lam-banh-Tu-u-bot-tu-gay-bot-thiet-bi-lam-banh-Tu-u-bot-tu-gay-bot-thiet-bi-lam-banh

Máy đức bột                                 Máy chia bột                                 Tủ ủ bột

Tu-gay-bot-tu-u-bot-Tu-gay-bot-tu-u-bot-Tu-gay-bot-tu-u-bot-Tu-gay-bot-tu-u-bot-Tu-gay-bot-tu-u-bot-Tu-gay-bot-tu-u-bot     Bep-nuong-tong-hong-bep-nuong-banh-Bep-nuong-2-tang-LO-nuong-tong-hong-Bep-nuong-tong-hong-bep-nuong-banh-Bep-nuong-2-tang-LO-nuong-tong-hong-     Lo-nuong-tong-hong-lo-nuong-3-tang-Bep-nuong-Lo-nuong-tong-hong-lo-nuong-3-tang-Bep-nuong-Lo-nuong-tong-hong-lo-nuong-3-tang-Bep-nuong-

Tủ ủ bột 2 tầng                          Lò lướng bánh 2 tầng                               Lò nướng bánh 3 tầng

Lo-nuong-doi-luu-lo-nuong-banh-Lo-nuong-doi-luu-lo-nuong-banh-Lo-nuong-doi-luu-lo-nuong-banh-Lo-nuong-doi-luu-lo-nuong-banh-Lo-nuong-doi-luu-lo-nuong-banh    Lo-nuong-banh-lo-nuong-pizza-bep-nuong-pizza-Lo-nuong-banh-lo-nuong-banh-pizza-bep-nuong-pizza-Lo-nuong-banh-lo-nuong-banh-pizza-bep-nuong-pizza-2       Lo-nuong-pizza-lo-nuong-pizza-2-tang-lo-nuong-banh-Lo-nuong-pizza-lo-nuong-banh-pizza-2-tang-lo-nuong-banh-Lo-nuong-banh-pizza-lo-nuong-banh-pizza-2-tang-lo-nuong-banh

Lò nướng đối lưu                         Lò nướng pizza 1 tầng                     Lò nướng pizza 2 tầng

 

 

8 comments on “BẾP CÔNG NGHIỆP

  1. Pingback: Giá bếp gas công nghiệp, bếp nhà hàng khách sạn | BẾP CÔNG NGHIỆP GIANG SƠN | BẾP NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN | BẾP NHÀ MÁY

  2. Pingback: Hướng dẫn sử dụng tủ sấy bát đĩa khay công nghiệp | THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP | BẾP NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN | BẾP NHÀ MÁY

  3. Pingback: Ống hút mùi bếp công nghiệp, ống hút mùi tôn hoa | THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP | BẾP NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN | BẾP NHÀ MÁY

  4. Pingback: Những lưu ý khi sử dụng bếp công nghiệp | THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP | BẾP NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN | BẾP NHÀ MÁY

  5. Pingback: Thiết bị bếp công nghiệp, bếp nhà hàng – khách sạn, bếp nhà máy | THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP | BẾP NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN | BẾP NHÀ MÁY

  6. Pingback: Máy rửa bát trong bếp ăn công nghiệp nhà hàng, khách sạn, nhà máy | THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP | BẾP NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN | BẾP NHÀ MÁY

  7. Pingback: Thiết bị bếp công nghiệp sử dụng trong khu bếp nhà hàng – khách sạn | THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP | BẾP NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN | BẾP NHÀ MÁY

  8. Pingback: Bếp công nghiệp, bếp nhà hàng giang sơn | THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP | BẾP NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN | BẾP NHÀ MÁY

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s