DỰ ÁN

thiet-bi-bep-au-bep-nha-hang-bep-khach-san-thiet-bi-bep-khach-san-thiet-bi-bep-au-bep-nha-hang-bep-khach-san-thiet-bi-bep-khach-san-thiet-bi-bep-au-bep-nha-hang-bep-khach-san-thiet-bi-bep-khach-san

 Thiết kế thi công lắp đặt nhà hàng Ý – Hải Dương

 

 


 

KHU-BEP-NAU-BEP-XAO-DOI-QUAT-THOI-TU-HAP-HAI-SAN-BA-TANG-KHU-BEP-NAU-BEP-XAO-DOI-QUAT-THOI-TU-HAP-HAI-SAN-BA-TANG

 Thiết kế thi công bếp nhà hàng long phụng

 

 


He-thong-hut-mui-tum-kut-mai-ong-hut-mui-hut-mui-cong-nghiep-He-thong-hut-mui-tum-kut-mai-ong-hut-mui-hut-mui-cong-nghiep-He-thong-hut-mui-tum-kut-mai-ong-hut-mui-hut-mui-cong-nghiep

Thiết kế thi công lắp đặt bếp nhà máy KLW

 

 


 

Bep-cong-nghiep-bep-xao-quat-thoi-bep-xao-doi-Bep-cong-nghiep-bep-xao-quat-thoi-bep-xao-doi-Bep-cong-nghiep-bep-xao-quat-thoi-bep-xao-doi

Thiết kế thi công lắp đặt bếp nhà khách 99 – Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội