Van gió

van-gio-tron-tay-gat-van-mot-chieu-ong-gio-ton-hoa-ma-kem-van-ong-gio-hut-mui-thong-gio-cong-nghiep     cut-chuyen-ong-gio-ong-gio-hut-mui-ton-hoa-chuyen-ong-gio-ong-gio-hut-mui-ton-hoa     van-gio-mot-chieu-ton-hoa-van-chan-gio-mot-chieu-van-gio-hut-mui-van-gio-mot-chieu-ton-hoa-van-chan-gio-mot-chieu-van-gio-hut-mui

Van gió tròn tay gạt                     Van gió vuông tay gạt                  Van gió một chiều

van-duong-ong-gio-van-dieu-chinh-gio-van-mot-chieu-hut-mui-bep-cong-nghiep-bep-nha-hang

Van đường ống gió tay vít