HÚT MÙI BẾP


Chụp hút mùi  | Tum hút mùi

chup-hut-mui-nha-bep-cong-nghiep-chup-hut-khoi-bep-nha-hang     Tum-hut-mui-inox-Tum-hut-mui-Tum-hut-mui-inox-Tum-hut-mui-Tum-hut-mui-inox-Tum-hut-mui-Tum-hut-mui-inox-Tum-hut-mui     chup-hut-khoi-vuong-chup-hut-mui-inox-chup-hut-mui-cong-nghiep

Chụp hút có phin lọc mỡ             Chụp hút mùi vát trên                  Chụp hút mùi vuông

chup-hut-khoi-chup-hut-mui-co-cap-gio-tuoi-bep-nha-hang-bep-an-cong-nghiep     Chup-hut-khoi-bep-cong-nghiep-Tum-hut-mui-Chup-hut-khoi-bep-cong-nghiep-Tum-hut-mui-Chup-hut-khoi-bep-cong-nghiep-Tum-hut-mui-Chup-hut-khoi-bep-cong-nghiep-Tum-hut-mui    chup-hut-mui-khoi-doi-he-thong-bep-nha-hang-chup-doi-bep-cong-nghiep

Chụp hút có cấp gió tươi             Chụp hút mùi chóp nón              Chụp hút đôi có phin lọc mỡ

chup-hut-khoi-doi-chup-hut-mui-bep-cong-nghiep-bep-nha-hang-khach-san

Chụp hút mùi đôi vát trên


Ống hút mùi

ong-hut-mui-vuong-ton-hoa-ma-kem-ong-hut-mui-bep-cong-nghiep-bep-nha-hang-khach-san-nha-may      ong-re-nhanh-ton-hoa-ong-re-hut-mui-ton-hoa-ong-hut-mui-ton-hoa      Te-duong-ong-gio-ton-hoa-ong-hut-mui-ton-hoa-ong-hut-mui-bep-nha-hang

Ống hút vuông tôn hoa                  Chân rẽ nhánh chữ tê                 Tê nhánh hút mùi tôn hoa

cut-goc-90-ong-thong-gio-ton-hoa-ong-hut-mui-bep-cong-nghiep-bep-nha-hang     cut-xoan-90-ong-hut-mui-ton-hoa-ong-hut-mui-tron-cut-tron-ton-hoa     ong-gio-ton-hoa-ma-kem-tron-hut-mui-thong-gio

Cút góc 90 độ                             Cút tròn xoắn 90 độ                     Ống tròn xoắn tôn hoa

cut-chuyen-ong-gio-ong-gio-hut-mui-ton-hoa-chuyen-ong-gio-ong-gio-hut-mui-ton-hoa     van-gio-tron-tay-gat-van-mot-chieu-ong-gio-ton-hoa-ma-kem-van-ong-gio-hut-mui-thong-gio-cong-nghiep     van-gio-mot-chieu-ton-hoa-van-chan-gio-mot-chieu-van-gio-hut-mui-van-gio-mot-chieu-ton-hoa-van-chan-gio-mot-chieu-van-gio-hut-mui

Van vuông tay gạt                        Van tròn tay gạt                            Van một chiều


Quạt hút mùi

Quat-hut-thong-gio-Quat-hut-thong-gio-dong-truc-hinh-tron-Quat-thong-gio-cong-nghiep-Quat-thong-gio-cong-nghiep-Quat-thong-gio-cong-nghiep-hinh-tron    Quat-hut-mui-Quat-hut-ly-tam-Quat-hut-mui-Quat-hut-ly-tam-Quat-hut-mui-Quat-hut-ly-tam-Quat-hut-mui-Quat-hut-ly-tam      quat-hut-mui-ly-tam-trung-ap-quat-hut-mui-bep-nha-hang-bep-an-cong-nghiep-bep-nha-may

Quạt hút mùi đồng trục               Quạt hút mùi ly tâm trực tiếp       Quạt hút mùi ly tâm gián tiếp


Hệ thống bảo ôn chống ồn

ong-tieu-am-vuong-bao-on-chong-on-duong-ong-bao-on-bang-bong-thuy-tinh     hop-tieu-am-duong-ong-hai-dau-hop-ba-on-chong-on-cho-duong-ong-gio-bep-nha-hang    Hop-boc-quat-chong-on-Hop-boc-quat-ly-tam-cong-nghiep-Hop-boc-quat-chong-on-Hop-boc-quat-ly-tam-cong-nghiep-Hop-boc-quat-chong-on-Hop-boc-quat-ly-tam-cong-nghiep

Bảo ôn chốn ồn đường ống        Hộp tiêu âm chống ồn                Hộp bọc quạt chống ồn


Hình ảnh một số công trình tiêu biếu

Nhà khách 99 – Bộ tư lệnh thủ đô

Bep-cong-nghiep-bep-xao-quat-thoi-bep-xao-doi-Bep-cong-nghiep-bep-xao-quat-thoi-bep-xao-doi-Bep-cong-nghiep-bep-xao-quat-thoi-bep-xao-doi

Khu-bep-nau-bep-xao-bep-ham-tu-com-tuhap-com-hoi-Khu-bep-nau-bep-xao-bep-ham-tu-com-tuhap-com-hoi-Khu-bep-nau-bep-xao-bep-ham-tu-com-tuhap-com-hoihe-thong-hut-khu-mui-thong-gio-bep-cong-nghiep-bep-nha-hang-khach-san-bep-nha-may-bep-an-tap-the-chup-hut-mui-quat-hut-mui

 Nhà hàng Long Phụng Royal

KHU-BEP-NAU-BEP-XAO-DOI-QUAT-THOI-TU-HAP-HAI-SAN-BA-TANG-KHU-BEP-NAU-BEP-XAO-DOI-QUAT-THOI-TU-HAP-HAI-SAN-BA-TANG

He-thong-hut-mui-chup-hut-mui-tum-hut-mui-He-thong-hut-mui-chup-hut-mui-tum-hut-mui-He-thong-hut-mui-chup-hut-mui-tum-hut-mui

Nhà hàng nhật Taki – Taki

He-thong-hut-mui-bep-cong-nghiep-bep-nha-hang-He-thong-hut-mui-bep-cong-nghiep-bep-nha-hang-He-thong-hut-mui-bep-cong-nghiep-bep-nha-hang-2

He-thong-hut-mui-bep-cong-nghiep-bep-nha-hang-He-thong-hut-mui-bep-cong-nghiep-bep-nha-hang-He-thong-hut-mui-bep-cong-nghiep-bep-nha-hang

Hop-boc-quat-hop-tieu-am-chong-on-Hop-boc-quat-hop-tieu-am-chong-on-Hop-boc-quat-hop-tieu-am-chong-on

Hút mùi nhà máy – khu công nghiệp

he-thong-hut-khu-mui-thong-gio-he-thong-cap-gio-tuoi-bep-cong-nghiep-bep-nha-hang-khach-san-bep-nha-may

thiet-bi-inox-nha-may-thiet-bi-bao-quan-thuc-pham-inox-bep-nha-hang-thiet-bi-inox-nha-may-thiet-bi-bao-quan-thuc-pham-inox-bep-nha-hang

bep-an-cong-nghiep-bep-nha-may-bep-an-cong-nhan-bep-an-cong-nghiep-bep-nha-may-bep-an-cong-nhan-bep-an-cong-nghiep-bep-nha-may-bep-an-cong-nhan

He-thong-hut-mui-tum-hut-mui-ong-ton-hoa-hut-khu-mui-bep-cong-nghiep-bep-nha-hang-khach-san-quat-hut-mui-chup-hut-mui

bep-cong-nghiep-bep-nha-may-bep-an-cong-nghiep-bep-nha-may-bep-nha-hang-bep-cong-nghiep-bep-nha-may-bep-an-cong-nghiep-bep-nha-may-bep-nha-hang

He-thong-hut-mui-lap-dat-he-thong-hut-mui-chup-hut-mui-hut-mui-bep-cong-nghiep-He-thong-hut-mui-lap-dat-he-thong-hut-mui-chup-hut-mui-hut-mui-bep-cong-nghiep

Tags: Hệ thống hút mùi bếp công nghiệp, hệ thống hút mùi bếp nhà hàng, hệ thống hút mùi bếp nhà máy, chụp hút mùi, ống hút mùi, quạt hút mùi, hộp bảo ôn chống ồn, he thong hut mui bep cong nghiep, he thong hut mui bep nha may, he thong hut mui bep nha hang, chup hut mui bep nha hang, ong hut mui, hop bao on chong on, Hệ thống hút mùi bếp công nghiệp, hệ thống hút mùi bếp nhà hàng, hệ thống hút mùi bếp nhà máy, chụp hút mùi, ống hút mùi, quạt hút mùi, hộp bảo ôn chống ồn, he thong hut mui bep cong nghiep, he thong hut mui bep nha may, he thong hut mui bep nha hang, chup hut mui bep nha hang, ong hut mui, hop bao on chong on, Hệ thống hút mùi bếp công nghiệp, hệ thống hút mùi bếp nhà hàng, hệ thống hút mùi bếp nhà máy, chụp hút mùi, ống hút mùi, quạt hút mùi, hộp bảo ôn chống ồn, he thong hut mui bep cong nghiep, he thong hut mui bep nha may, he thong hut mui bep nha hang, chup hut mui bep nha hang, ong hut mui, hop bao on chong on, Hệ thống hút mùi bếp công nghiệp, hệ thống hút mùi bếp nhà hàng, hệ thống hút mùi bếp nhà máy, chụp hút mùi, ống hút mùi, quạt hút mùi, hộp bảo ôn chống ồn, he thong hut mui bep cong nghiep, he thong hut mui bep nha may, he thong hut mui bep nha hang, chup hut mui bep nha hang, ong hut mui, hop bao on chong on, Hệ thống hút mùi bếp công nghiệp, hệ thống hút mùi bếp nhà hàng, hệ thống hút mùi bếp nhà máy, chụp hút mùi, ống hút mùi, quạt hút mùi, hộp bảo ôn chống ồn, he thong hut mui bep cong nghiep, he thong hut mui bep nha may, he thong hut mui bep nha hang, chup hut mui bep nha hang, ong hut mui, hop bao on chong on.

5 comments on “HÚT MÙI BẾP

  1. Pingback: Hút mùi bếp công nghiệp, cách sử dụng hệ thống hút mùi bếp công nghiệp an toàn hiệu quả | BẾP CÔNG NGHIỆP GIANG SƠN | BẾP NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN | BẾP NHÀ MÁY

  2. Pingback: Giang Sơn – Chuyên thi công lắp đặp hệ thống hút khử mùi bếp công nghiệp, bếp nhà hàn | BẾP CÔNG NGHIỆP GIANG SƠN | BẾP NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN | BẾP NHÀ MÁY

  3. Pingback: Chụp hút mùi inox, tum hút mùi bếp công nghiệp, bếp nhà hàng khách sạn, bếp nhà máy | THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP | BẾP NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN | BẾP NHÀ MÁY

  4. Pingback: Ống hút mùi bếp công nghiệp, ống hút mùi tôn hoa | THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP | BẾP NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN | BẾP NHÀ MÁY

  5. Pingback: Quạt hút mùi, sử dụng máy hút mùi hiệu quả và an toàn | THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP | BẾP NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN | BẾP NHÀ MÁY

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s